doel

Wat is het doel?

Wat wil jouw organisatie veranderen door middel van lobbyen?

 

Het bepalen van je doel is belangrijk om gericht te werk gaan en in de volgende stap een efficiënte strategie te kiezen. 

Wat is je vertrekpunt? Welke frustratie heb je? Welk probleem/uitdaging zie je waarvan je denkt dat het Europees opgelost kan worden?

Europese doelstelling in 4 stappen

Hoe ziet de oplossing voor dit probleem er uit in jouw ideale Europa?

Voorbeeld

Kan de EU iets bijdragen aan deze oplossing? Valt dit onder de bevoegdheid van de EU? Gebruik de eerder opgedane informatie om dit na te gaan. 

1

2

Probleem: vrouwen krijgen gemiddeld minder betaald dan mannen.

Oplossing: gelijk loon voor vrouwen en mannen. 

2

3

Een memorandum

4

Wat zijn de kansen en mogelijkheden in dat bevoegdheidsdomein? Bv. Komt er een wetsvoorstel? Is er een Europese themadag? Staat jouw thema in de actualiteit? ...?

Als je deze redenering hebt opgebouwd, kan je een memorandum schrijven dat je in de volgende stap verspreidt naar beleidsmakers. Hoewel er geen enkele verplichting is om zo’n memorandum te schrijven, kan het voor jezelf ook heel nuttig zijn. Slaag je erin om van stap 1 naar stap 2 te gaan op één A4? Dan sta je alvast sterk aan de startlijn.

Een goed lobby-memorandum kan opgebouwd zijn als volgt:

  • Titel: zeg meteen waarover het gaat en benoem het probleem dat zich stelt.

Bv. ‘Ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen.’

  • Ondertitel: voor wie is het document bestemd? Dit kan je aanvullen na het bepalen van een strategie.    

  • Tekst: kom in vier stappen tot het punt dat je wil maken:

  1. Wat is het EU beleidskader waarbinnen het dossier zich situeert? Verwijs naar beleidsdocumenten.

  2. Wie presenteert dit memorandum en waarom is die partij relevant? Geef uitleg over je eigen organisatie.

  3. Waarom zijn beleidsacties noodzakelijk? M.a.w. wat is het probleem? Verwijs naar onderzoek indien mogelijk.

  4. Welke beleidsacties zijn nodig en waarom? M.a.w. wat is de opportuniteit? Wat zijn de kansen en de mogelijkheden?

  • Contactgegevens: verzamel contactgegevens van meerdere personen, bijvoorbeeld de coördinator en beleidsverantwoordelijke. Verzamel hun naam, telefoonnummer, gsm, e-mailadres en website.

Een sterke inhoudelijke kennis hebben over het thema waarover je wil lobbyen. Onderschat nooit de waarde van jouw expertise in ‘jouw thema’. Speel in op datgene waar jij als organisatie een meerwaarde kan zijn. De belangen zijn hier vaak wederzijds: MEP’s (Europese Parlementsleden) en EU medewerkers zijn zelf meestal geen topexperts in elk thema dat aan bod komt. Ze kunnen nuttige informatie krijgen van lobbyisten zodat ze zelf meer kennis kunnen opbouwen.

Gebruik jouw expertise