Europese thema’s op mensenmaat

Een eengemaakt Europa kan alleen maar bestaan als de Europeanen er zelf achter staan. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de EU in elkaar zit (informatie) en hoe ze hun stem kunnen laten horen (participatie).

Europahuis Ryckevelde vertaalt complexe Europese thema’s naar informatie op mensenmaat: workshops, rollenspelen en simulatie-oefeningen zijn een vast onderdeel van het aanbod. De organisatie maakt gebruik van nauw contact met scholieren, jongeren en volwassenen om ook interactief lesmateriaal over de EU te ontwikkelen voor Europeanen van 10 tot 100 jaar.

Als beweging in het socio-cultureel volwassenenwerk lanceert Europahuis Ryckevelde campagnes, participatietools

 en Europese projecten. Ook kunnen scholen en organisaties in de volwasseneneducatie een beroep doen op Europahuis Ryckevelde voor ondersteuning bij hun internationale avonturen (helpdesk).

Een initiatief van Europahuis Ryckevelde

Website 'EU in het middenveld'

Met deze website wil Europahuis Ryckevelde bewegingen en verenigingen uit de socio-culturele sector in Vlaanderen informeren en aanzetten tot participatie op Europees niveau. 

Heel wat Europese regelgeving heeft namelijk een impact op de thema's waarrond deze organisaties werken. Denk bijvoorbeeld aan thema's als milieu, migratie, gendergelijkheid, mobiliteit, enzovoort.