Strategie

Hoe ga je jouw Europese doel bereiken?

Om een goede strategie te bepalen, moet je enkele afwegingen maken:

naar wie richt je jouw lobbywerk, zoek je partners, wanneer schiet je in actie, enzovoort.  

MET WIE ga je lobbyen?
NAAR WIE ga je lobbyen?

Samenwerken met andere actoren met een gemeenschappelijk belang kan lonen in de lobbywereld. Allianties van gelijkgezinden zijn steeds meer de regel. EU medewerkers zijn meer geneigd om te luisteren als je voor meerdere organisaties kan spreken. Middenveldorganisaties hebben in Europese dossiers het meest slagkracht getoond wanneer ze op Europees niveau een gemeenschappelijk standpunt verdedigden (bv. inzake modernisering van de wetgeving over overheidsopdrachten). Daarom is het belangrijk om (over de grenzen heen) op zoek te gaan naar partners

Het komt er ook op aan om de boodschap tot bij de juiste persoon te krijgen. Door de juiste mensen te kennen op de juiste plaats, kan je efficiënt invloed uitoefenen. Dat moeten lang niet altijd hooggeplaatsten zijn, eerder het tegendeel zelfs. Bij het leggen van nieuwe contacten geldt als gouden regel ‘eerst het contact, daarna de boodschap’. Overstelp iemand niet onmiddellijk met jouw verhaal en de argumenten.

 

Om die juiste perso(o)n(en) te vinden, zijn er heel wat events in Brussel waar je kan netwerken, ook in het Europees Parlement.

IBEP, Vleva en heel wat andere organisaties organiseren regelmatig netwerkevents. Wanneer er een Europese top plaatsvindt, is het de moment om de nieuwsberichten en agenda’s in de gaten te houden. Heel vaak worden in de marge van zo’n top netwerkevents georganiseerd.

Je kan naar events gaan maar je kan er ook zelf één organiseren. Nodig Europese medewerkers en beleidsmedewerkers van gelijkgestemde organisaties uit. Laat Europese medewerkers zelf uitleggen wat ze precies doen en waar ze mee bezig zijn. Daarna is er meteen ruimte om input te geven. De medewerkers zullen meer geneigd zijn om op deze vraag in te gaan als die komt van meerdere organisaties samen.

 

Je kan uiteraard ook mailen en bellen maar als je vertrouwen wil creëren is face-to-face contact beter. Als je iemand die werkt bij een Europese instelling ontmoet hebt maar zijn/haar contactgegevens niet weet, of je bent op zoek naar een contactpersoon, dan kan je altijd op de site Whoiswho gaan zoeken naar contactgegevens. Op deze site kan je alle mensen terugvinden die werken bij een Europese instelling.

WANNEER reageer je?

 • Proactief: Eénmaal een wetsvoorstel op tafel ligt bij de Ministerraad of het Europees Parlement , is het heel moeilijk om er nog iets aan te veranderen. Je bent er dus best op tijd bij. Dat wil zeggen: op het moment dat de Europese Commissie werkt aan een nieuw wetsvoorstel en bijvoorbeeld een openbare raadpleging doet.

 • Reactief: Er ligt al een wetsvoorstel op tafel (bij de Ministerraad of het Europees Parlement) en je wil daarop reageren. Dat is een aanpak die bij de meesten bekend is en wat meestal ook de koepels doen. Je groeit mee met het wetsvoorstel door het minutieus beïnvloeden van medewerkers en overlegorganen van de EU-instellingen.

HOE reageer je?

Eénmaal je netwerken hebt uitgebouwd en contacten hebt met de juiste personen op de juiste plaatsen, is het ook belangrijk dat je jouw verhaal goed kan brengen. Anders is al het voorgaande werk voor niets. Je boodschap goed en duidelijk brengen kan een belangrijk verschil maken. Enkele tips om dat zo goed mogelijk te kunnen doen:

 • Werk aan je vaardigheden ‘storytelling’: goede argumenten hebben is onvoldoende. Je moet de andere er ook mee kunnen overtuigen. Daarom moet je ook goed zijn in ‘storytelling’.

 • Communiceer helder en beknopt.

 • Wees constructief, geef alternatieven.

 • Focus op enkele (2 à 3) kernpunten. Maak keuzes. Het is beter om enkele punten te geven die onthouden worden, dan vele die vervagen.

 • Het beste contact is face-to-face maar beperk je hier niet toe. Mail, bel, stuur nieuwsbrieven uit, ... .

 • Toon dat je weet wat er zit aan te komen.

 • Werk aan een contact op lange termijn.

 • Geef ideeën.

 • ...

WAAR ga je lobbyen?

Samen sta je sterker, maar dat geldt enkel als je ook een sterk gemeenschappelijk standpunt hebt. Hiervoor is het belangrijk dat er goed gecoördineerd en afgestemd wordt. Voldoende aandacht besteden aan het bepalen van dat standpunt is dan ook cruciaal vooraleer je ermee naar buiten stapt.

The Social Platform is een Europese koepelorganisatie voor sociale organisaties. Bij hen of onder hun leden kan je zoeken naar partners.

In het Europese transparantieregister staan alle organisaties en bedrijven die officieel toegang hebben tot de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Op de site van de Europese Commissie vind je een overzicht van de Europese koepelorganisaties. Via hen kan je naar Europese partners zoeken.

Om te weten waar je moet zijn om beleid te beïnvloeden, moet je weten hoe de belangrijkste Europese instellingen samenwerken om tot een Europese wet te komen. Het document rechts geeft een overzicht van de rol van de vier belangrijkste instellingen. In de kaders krijg je per instelling enkele mogelijkheden om te lobbyen.